onderzoeksvaardigheden

Onderzoek als verbinder tussen de vakken

Het vwo op Were Di heeft een atheneum- en een gymnasiumopleiding.

Beide opleidingen hebben een eigen visie met bijbehorend kenmerkend 'gezicht'.

Kort door de bocht: atheneum is verdiepend, gymnasium is verbredend.

Het aanleren van het ambacht onderzoeken gebeurt dan ook bij beide opleidingen met hetzelfde didactisch kader, maar is het onderzoekend leren op een andere manier ingebed in het curriculum. Het atheneum heeft wetenschapsoriëntatie, het gymnasium expansio. Deze site geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen.
Visie atheneum


De atheneumleerling wil intellectueel uitgedaagd worden. Dit betekent dat er een docent voor de klas staat die bezig is met de actualiteit, die boven de stof staat en onderzoek stimuleert.


De leerling is een doorzetter die zich ook op zijn taak kan concentreren als het drukker is in een lokaal. Deze leerling wil graag een mix hebben van gestuurde en open opdrachten, zodat hij zijn intellectuele capaciteiten kan inzetten. Hierbij passen verschillende werkvormen die afwisselend worden toegepast.


De atheneumleerling leert samen te werken en samen te onderzoeken. Door vakoverstijgend te werken met andere leerlingen in verschillende disciplines (vakken) leert de leerling samen met anderen aan complexere vraagstukken of opdrachten te werken. De leerling kan zijn eigen talenten inzetten ten gunste van het team of juist werken aan vaardigheden die nog kunnen groeien.


De leerling is zelfstandig en zelfredzaam. Het onderwijs doet recht aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leerlingen door flexibele uren in te zetten. Een leerling leert beter plannen en organiseren door meer eigenaarschap in de verwerking van de opdrachten in tijd en ruimte.


Een docent op atheneum is een begenadigd verteller, maar niet iemand die veel uitleg geeft. De atheneumleerling heeft minder behoefte aan precieze instructie.


Loopbaanbegeleiding (LOB) speelt een belangrijke rol. Hierdoor krijgt de leerling inzicht in talenten en kwaliteiten en hij is eigenaar van de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens de schoolloopbaan.


Toetsen zijn een middel en geen doel. Concreet betekent dit dat we gaan kijken naar de hoeveelheid toetsen en de aard van de toetsen. Ook het verkleinen van de stap van onder- naar bovenbouw behoeft nadrukkelijk aandacht.


Visie gymnasium


We zien de gymnasium leerling als een leerling die tot de top van de leerlingpopulatie behoort op intellectueel gebied. Gymnasiasten omschrijven zichzelf als gedisciplineerde, gemotiveerde, geconcentreerde, intelligente, zelfstandige denkers. De leerling heeft interesse in veel onderwerpen en daarom is het goed om zoveel mogelijk keuzes aan te bieden. Dit betekent niet dat het aantal lessen verhoogd moet worden, want de leerling is goed in staat
om zelfstandig aan opdrachten te werken.


Deze leerling neemt de stof sneller tot zich en heeft minder behoefte aan uitleg. Het verdient aanbeveling om zelfs niet met uitleg te beginnen.


De gymnasiast heeft behoefte aan docenten die boven de stof staan, de actualiteit binnen de les halen en de leerlingen kunnen inspireren. Hij wil graag een sterke mate van zelfstandigheid, keuzevrijheid en ruimte voor creativiteit.


Het is goed om te gaan werken met flexibele uren, waarbinnen de leerling kan kiezen wat hij gaat doen. Deze uren kunnen ervoor zorgen dat er een betere balans komt tussen de klassikale lessen en andere onderwijsvormen. Tussen verplichte structuur en zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid .Op deze manier kan de afwisseling tussen inhoud en vaardigheden ook beter gewaarborgd blijven.


Toetsen zijn een middel en geen doel. Concreet betekent dit dat we gaan kijken naar de hoeveelheid toetsen en de aard van de toetsen. Ook het verkleinen van de stap van onder- naar bovenbouw behoeft nadrukkelijk aandacht.


Het gymnasium moet goed voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs.


Maak een Gratis Website met JouwWeb