didactisch kader

Het didactisch kader is ontwikkeld door de pioniersgroep onderzoeksvaardigheden van Were Di. Deze is afgeleid van het bestaande kader van GLOBE en omgeschreven naar de leerlijnen wetenschapsoriëntatie en expansio van Were Di. 

De toepassing van dit didactisch kader is echter breder. Elk vak dat onderzoek doet maakt gebruik van dit didactisch kader met bijbehorende onderzoekstaal. De leerling ervaart samenhang en eenzelfde jargon tijdens het doen van onderzoek.


Stap Omschrijving
Stap 1 Ga je oriënteren
Stap 2 Een onderzoeksvraag/probleemstelling opstellen
Stap 3 Stel je theoretisch kader op
Stap 4 Ontwikkel je methode
Stap 5 Resultaten
Stap 6 Formuleer en bespreek je conclusies
Stap 7 Discussie
Stap 8 Rapportage/presentatie

Were Di Didactisch Kader Onderzoek Final
PDF – 242,6 KB 27 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb