overeenkomsten en verschillen
Hoofddoel en eindniveau

Leerlingen leren onderzoeken en de kloof naar het wetenschappelijk onderwijs verkleinen

Nevendoelen

Leerlingen ontwikkelen een kritische, onderzoekende en leergierige houding Leerlingen ervaren cohesie binnen de gevolgde opleiding

Eindstation

Leerlingen leggen in vwo 5 een meesterproef af in de vorm van het profielwerkstuk (PWS)Leerlingen geven een presentatie over het PWS aan het begin van vwo 6

Onderzoekstaal & toolsAtheneum


Intracurriculair

Onderzoeksinhoud sluit aan bij de reguliere lesstof van nader te bepalen vakken, liefst in de vorm van vakoverstijgende projecten. Er wordt dus geen extra inhoud aangeboden; de reguliere inhoud wordt op een andere wijze verpakt. Binnen de vakoverstijgende projecten is er keuzeruimte met betrekking tot de onderzoeksvraag.


Contacttijd

  • Leerjaar 2 t/m 5
  • Een uur contact per week met de docent wetenschapsoriëntatie (wo).

Vereiste samenwerking

Tussen docenten wo en de overige vakdocenten. In theorie komen de onderzoeksvaardigheden aan bod tijdens de lessen wo. Tijdens de betrokken vaklessen wordt er gewerkt aan de inhoud en uitvoering van de onderzoekstaken. De onderzoeksopdrachten zouden bestaande toetsen kunnen vervangen. In de praktijk zullen de lessen wo en de vaklessen communicerende vaten worden.


Gymnasium


Extracurriculair

Onderzoeksinhoud is thematisch vastgelegd en kent een filosofisch karakter. De thema’s staan los van de inhoud van de reguliere lessen en is dus extra onderwijsaanbod. Binnen de thema’s is er keuzeruimte met betrekking tot de onderzoeksvraag.


Contacttijd

  • Leerjaar 1 t/m 5
  • Drie uur contact per week met de docent Expansio en de ‘gastdocenten’, op termijn tegelijkertijd met meerdere leerjaren.

Vereiste samenwerking

Samenwerking tussen diverse leerjaren van het gymnasium en de betrokken docenten per thema.