Stap 2: een onderzoeksvraag/probleemstelling opstellen